موزه های مازندران

استان مازندران به واسطه زیبایی هایش اکنون به یکی از بارزترین مکان های گردشگری تبدیل شده است. وجود موزه های مازندران در کنار طبیعت این استان بهانه ای برای آشنایی با این موزه ها شده است.

برخی پادشاهان ایران در بخش هایی از این استان برای خود بناهایی را به عنوان تفرجگاه تابستانی احداث کرده اند. پس پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر این کاخ ها به موزه های مازندران تغییر کاربری داده است.

از موزه های مازندران می توان به کاخ موزه رامسر اشاره کرد. کاخ موزه رامسر متعلق به محمد رضا پهلوی بود. در این کاخ موزه می توان اشیایی گران قیمت و قدیمی را مشاهده کرد. در کنار کاخ موزه های مازندران، موزه های مردم شناسی، موزه تاریخ طبیعی نیز طرفداران خاص خود را دارد.

با بازدید از موزه مردم شناسی مازندران با زندگی اقوامی که از گذشته در این استان سکونت داشتند آشنا می شویم. در سفر به مازندران بازدید از موزه های مازندران را در لیست مکان های گردش خود قرار دهید.

1 مطلب موجود میباشد