فرهنگ ملل

یکی از دروازه های برقراری ارتباط با دیگر کشورها، مطالعه فرهنگ آنهاست. فرهنگ ملل ، که گویای روحیات بارز میان مردمان آن کشور است.
اما فرهنگ شامل چه مواردی می شود؟ این فرهنگ را باید مجموعه ای از باورها، قوانین، هنرها و عادات رایج میان مردم یک کشور دانست. عاداتی که نسل به نسل میان مردم منتقل شده است. هر کشوری فرهنگ مخصوص به خود را داراست و اطلاع از این فرهنگ قبل از سفر به کشور مقصد، برای هر شخصی ضروری است. چرا که پیش مطالعه ای از فرهنگ ملل می تواند کمک شایانی به برقراری بهتر ارتباط شما با مردمان آن کشور داشته باشد. پس بهتر است قبل از سفر با فرهنگ کشور مقصد آشنا شد.
برای این منظور پینتوریسم به بررسی موارد مختلفی برای آشنایی با فرهنگ ملل پرداخته است. با مطالعه فرهنگ ملل مختلف در پینتوریسم، می توانید با آداب و رسوم، نحوه زندگی، اقتصاد کشور، هنر، آب و هوا و سایر اطلاعات مورد نیاز قبل از سفر آشنا شوید.

2 مطلب موجود میباشد