بناهای تاریخی گیلان

در این بخش به گیلان شهر دریا و جنگل می رویم. شهری که از دیرباز تا کنون مورد توجه بسیاری از طبیعت دوستان بوده است. در این سفر رویایی به بناهای تاریخی گیلان که خود را دل دل طبیعت منطقه جای داده اند سری می زنیم.

بناهای تاریخی گیلان که تماشای هریک از آن ها در کنار سرسبزی عقل را از سر بینندگانش می رباید. به قلعه رودخان می رویم و تاریخ سلجوقیانی که زمانی در این قلعه بوده اند را صفحه به صفحه ورق می زنیم. در بلندای کوه می نشینیم و چشم را به بناهای تاریخی گیلان گره می زنیم.

لذت بخش تر از این چه خوهد بود؟ تماشای تاریخ در دل طبیعت بی نظیر و جنگل های سبز…

در این آثار می توان ذوق هنر و معماری دستان هنرمند ایرانیان را به چشم خود دید. هنری که بر دیوارهای آثار تاریخی گیلان و در معماری بی نظیر مکان های تاریخی گیلان وجود دارد.

8 مطلب موجود میباشد