بناهای تاریخی البرز

بناهای تاریخی البرز همچون دیگر استان های تاریخی ایران، آثار باستانی دیدنی در خود جای داده است. این استان قدمتی طولانی دارد. بناهای تاریخی البرز در بخش های مختلف آن نمایانگر تمدن پیشرفته آن در ادوار گذشته بوده است. این آثار تاریخی به دوران حکومت های هخامنشیان، ساسانیان، اشکانیان برمی گردد.

این آثار باستانی از روستا ها تا شهرهای کوچک و بزرگ، تاریخ کهن این استان را نشان می دهد. کاخ ناصری در روستای شهرستانک تلفیقی از زیبایی های طبیعت و آثار باستانی می باشد. برج آرامگاهی شاهزاده حسین از بناهای تاریخی البرز است که در روستای کردان قرار دارد. قدمت این بنا به دوران سلجوقیان مربوط می شود.

با دیدن کاخ سلیمانیه به دوره قاجار سفر می کنید و با دیدن پل دختر کرج به دوران صفوی می روید. کاروانسرای شاه عباسی نیز یکی دیگر از بناهای تاریخی البرز است. از این بنای تاریخی کاربری ها و استفاده های جدید نیز می شود. به این استان زیبا و تاریخی سفر کنید تا شاهد تمدن کهن ایران کوچک باشید.

0 مطلب موجود میباشد