بناهای تاریخی تهران

بناهای تاریخی تهران در جای جای شهر پراکنده شده است. کاخ های حکومت پهلوی در شمال تهران تا برج طغرل در جنوب تهران از آثار تماشایی این استان می باشد. بناهای تاریخی تهران میزبان تعداد زیادی از ساکنین این استان و دیگر گردشگران داخلی و خارجی می باشد. اگر چه تعداد زیادی از این بناها به دلایل نا معلومی قابل بازدید نمی باشد.

سهم زیادی از بازدیدهای بناهای تاریخی تهران مربوط به گردشگرانی می باشد که از نقاط مختلف به تهران سفر می کنند. بخش زیادی از درآمدهای حاصل از این گردشگری صرف گسترش صنعت توریسم در استان تهران می شود.

تعداد زیادی از آثار تاریخی تهران در آثار ملی به ثبت رسیده است. بخشی از آثار باستانی تهران نیز ثبت سازمان ملی یونسکو می باشد.

با تماشای هریک از بناهای تاریخی تهران شاهد تاریخ پر تلاطم و پرماجرایی خواهید بود. بی شک در سفر به تهران خاطره ای به یادماندنی در ذهن خود ثبت خواهید کرد.

10 مطلب موجود میباشد