آثار تاریخی یزد

شهر یزد را می توان یکی از زیباترین شهر های تاریخی ایران دانست. شهری که آثار تاریخی آن گویای تاریخ پر فراز و نشیب شهر در حکومت های مختلف بوده است. شاید بیشتر افراد آثار تاریخی یزد را با بادگیرهای خشتی آن بشناسند. جالب است بدانید این شهر میزبان بلندترین بادگیر جهان در باغ دولت آباد می باشد.
از دیگر آثار تاریخی یزد می توان به بنای امیر چخماق، آب انبار شش بادگیر، نارین قلعه و مسجد جامع اشاره کرد.
تعدادی از خانه های تاریخی یزد نیز میزبان گردشگران مختلف شده است. از جمله آن ها می توان خانه لاری ها، تهرانی ها و خانه قلعه ای ها را نام برد.

قلعه های بسیاری مانند قلعه سپیده، مروست و بارجین خود را در دل آثار تاریخی یزد جای داده است.در کنار بناهای باستانی نامبرده، بناهای تاریخی دیگری نیز وجود دارد که ذکر آن ها در این متن نمی گنجد.

برای مطالعه مطالبی جذاب از آثار تاریخی یزد با پینتوریسم همراه شوید.

2 مطلب موجود میباشد