آثار باستانی فارس

استان فارس با دارا بودن بناهای تاریخی متغلق به حکومت های مختلف یکی از پربازدید ترین استان های تاریخی کشور به حساب می آید. ازدحام بازدیدکنندگان در نوروز هر سال در کنار آثار تاریخی این استان گواهی بر این گفته است.

بخش عمده ای از آثار باستانی فارس در نزدیکی یکدیگر وجود دراد. چرا که در زمان هخامنش فارس به عنوان پایتخت ایران منتخب شده بود.

شاید بتوان شهرت تاریخی آثار باستانی فارس را به وجود مقبره داریوش پادشاه صلح دوست ایران در پاسارگاد نسبت داد. با این حال آثار تاریخی دیگری نیز همچون تخت جمشید بر شهرت تاریخی استان فارس افزوده است.
با تماشا و مطالعه آثار باستانی فارس می توان از بخش های بسیار گسترده ای از تاریخ ایران پرده برداشت. تاریخی که بخش های مهمی از سرنوشت ایران و ایرانیان را تشکیل می دهد. در این بخش به معرفی آثار باستانی فارس می پردازیم. برای آشنایی با این آثار و بناهای تاریخی با پینتوریسم همراه شوید.

9 مطلب موجود میباشد