آثار باستانی آذربایجان شرقی

آثار باستانی آذربایجان شرقی در دل خود هزاران قصه از مردمان آذری زبان دارد. مردمانی که همیشه در صحنه آماده بوده اند تا میراث گرانبهای خود را برای آیندگان به یادگار بگذارند.

آثار باستانی آذربایجان شرقی در قسمت های مختلف شهر به چشم دیده می شود. در سفر به این استان و شهرستان های آن تماشای مکان های تاریخی را باید در اولویت قرار داد. چرا که با نظاره آن ها تاریخچه پربار آذربایجان شرقی را فرا می گیرید.

از آثار تاریخی همچون ایل گلی گرفته تا برج های آجری منشوری همه گویای تاریخ این استان است. با تماشای زیبایی های هر یک گویی سفری خیالی به دوران گذشته خواهید داشت.

آثار باستانی آذربایجان شرقی متعلق به حکومت هایی مانند قاجار، صفویان و دیگر حکومت ها می باشد.

به غرب کشور ایران می رویم و با آثار باستانی آذربایجان شرقی و مکان های تاریخی آن آشنا می شویم. با ما همراه شوید تا بناهای تاریخی آذربایجان شرقی را به شما معرفی کنیم.

3 مطلب موجود میباشد