انتخاب مجدد رمز عبور

 • میزبان در قبال صحت اطلاعات بارگذاری شده در سایت شامل: تصویر کارت ملی، تصویر شناسنامه، تصاویر ملک، مجوز خانه مهمان و هرگونه اطلاعاتی که در اختیار پینورست قرار داده و یا خود در سایت پینورست به اشتراک می­گذارد، متعهد می­باشد.
 • صرفاً دارنده منافع ملک و یا نماینده قانونی وی که قانوناً مجوز اجاره به غیر را داشته باشد، می­تواند به عنوان میزبان در پینورست ثبت نام کند.
 • میزبان باید تصویر تمامی مدارک احراز هویت و احراز مالکیت خانه را در اختیار سایت پینورست قرار دهد.
 • میزبان موظف است تمامی ملزومات ایمنی مورد نیاز را تهیه و در اختیار مهمان قرار دهد.
 • جهت اجاره دادن املاک در پینورست، میزبان موظف است تمامی مجوزهای قانونی لازم را اخذ نماید و تمامی قوانین کشوری و … مربوطه را رعایت نماید.
 • میزبان موظف است خانه را در وضعیت نظافت تمیز به مهمانان تحویل دهد.
 • میزبان متعهد می­گردد ملکی که در پینورست برای تاریخ معینی رزرو شده است را به مهمان دیگری اجاره ندهد.
 • در صورتی که میزبان رزرو انجام شده را به هر دلیل کنسل کند، شامل قوانین کنسلی سایت .
 • پینورست مجاز است در صورت دریافت بازخورد منفی از طرف مهمان و یا عدم رضایت از خدمات میزبان، نسبت به کاهش امتیاز و یا لغو اشتراک (موقت یا همیشگی) میزبان اقدام نماید.
 • دریافت هرگونه هزینه اضافه خارج از مبلغ مندرج در سایت پینورست غیر مجاز است و تمامی هزینه­ها شامل حق نظافت، کمیسیون و غیره می­بایست از طریق وب سایت پینورست پرداخت گردد. عدم رعایت این نکته از جانب میزبان، موجب لغو امتیاز میزبانی خواهد شد.
 • مسئولیت احراز هویت و اخذ مدارک شناسایی مهمانان به عهده میزبان می­باشد؛ بدیهیست عواقب ناشی از عدم احراز هویت به عهده میزبان است.
 • میزبان باید هنگام ثبت ملک، محدودیت‌های قانونی، منطقه‌ای، عرفی، شرعی و شخصی آن ملک را اعلام نماید و در هنگام تحویل ملک به مهمان آن قوانین را به مهمان متذکر شود. پینورست در قبال عدم رعایت قوانین فوق هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
 • توصیه می‌شود میزبان ملک خود را در برابر حوادث، آتش سوزی و … بیمه نماید. پینورست در خصوص بروز هرگونه خسارت هیچ مسئولیتی ندارد.
 • میزبان موظف است در ساعت ورود تعیین شده، ملک را به مهمان تحویل دهد. در صورت تأخیر در تحویل ملک، طبق تعرفه­ های پینورست مبلغی به عنوان جریمه از میزبان کسر می­گردد.
 • میزبان در زمان اجاره ملک به مهمان، اجازه ورود به ملک را ندارد.
 • ساعت استاندارد ورود (تحویل ملک به مهمان) ساعت ۱۴ و ساعت خروج (تخلیه ملک) ساعت ۱۲ ظهر می‌باشد مگر اینکه بین میزبان و مهمان توافق دیگری شده باشد.
 • پینورست مجاز است جهت تبلیغ، بدون کسب اجازه از میزبان، از تصاویر املاک در شبکه‌های اجتماعی، بلاگ و سایر رسانه‌های وابسته یا مرتبط با پینورست استفاده کند.
 • املاک ثبت شده پس از تأیید توسط کارشناسان پینورست در سایت قرار خواهد گرفت.