داستان پینورست

اولین دفتر پینورست در تهران افتتاح شده ولی شک نداریم که قلب‌های پینورستی‌ها با خون عشایر و کوچ‌نشین‌های‌ ایرانی می‌تپد

ما چه کار می‌کنیم؟

خیلی‌ها دنبال چندروز اقامت در ویلا و آپارتمان می‌گردند، خیلی‌ها هم ویلا و آپارتمان‌ مبله دارند که خالی مانده کار پینورست وصل کردن این دو دسته به همدیگر است. ما به اولی‌ها مهمان می‌گوییم و به دومی‌ها میزبان

آرزوی پینورست

خیلی‌ها دنبال چندروز اقامت در ویلا و آپارتمان می‌گردند، خیلی‌ها هم ویلا و آپارتمان‌ مبله دارند که خالی مانده کار پینورست وصل کردن این دو دسته به همدیگر است. ما به اولی‌ها مهمان می‌گوییم و به دومی‌ها میزبان

ارزش‌های پینورست

رزق ما با پای مهمان می‌رسد
از خوان غیب میزبان ما است هر کس
می‌شود مهمان ما (صائب تبریزی)
وصل کردن:سفر در مورد رسیدن است. رسیدن دو نفر به همدیگر. رسیدن مهمان به میزبان. رسیدن مسافر به مقصد. رسیدن به لحظه‌ی طلوع، به وزش نسیم، به آرامش صحرا، به خلوت دریا
اشتیاق داشتن برای اکتشاف:پیدا کردن چیزهای تازه ما را خوشحال می‌کند. ما از نویابی استقبال می‌کنیم. از انتخاب‌های تازه. ما دوست داریم که به انتخاب‌های گذشته محدود نباشیم و همیشه راه‌های تازه را کشف کنیم
به اشتراک گذاشتن:پینورست به دنبال هم‌راه کردن، هم‌خانه کردن و هم‌آشیانی و هم‌نشینی آدم‌هاست. حتی شده برای یک‌روز. از نظر ما دنیا بدون هم‌سخنی هم‌سفری قطعاً جای بدتری می‌شود
مهمان‌نواز بودن:مهربانی باعث می‌شود تا حس‌کنیم آدم‌های بهتری هستیم