انتخاب مجدد رمز عبور

اتاق

اجاره اتاق

210,000
اجاره اقامتگاه بوم گردی سی راه در شیراز
میزبان شما :الهام طالیانپور

2 نفر | 0 اتاق خواب
150,000

3 نفر | 1 اتاق خواب
58,000
دورمیتوری(خوابگاه) در پاواهاستل
میزبان شما :محمد پاوایی

12 نفر | 1 اتاق خواب
150,000
اتاق سه تخته در پاواستل
میزبان شما :محمد پاوایی

3 نفر | 1 اتاق خواب